Klimatpsykologi

KLIMATPSYKOLOGIN I BECHANGE

De flesta elitidrottare jobbar mentalt för att topprestera i sin sport, i BeChange jobbar vi mentalt för att topprestera i omställningsprocessen. Genom att se till att våra deltagare får en tydlig målbild, får hjälp att hantera tankar och känslor så lyckas de hitta var de vill och kan göra en förändring som skapar ett klimatsmart liv just för dem. Samtidigt som de blir av med oro och klimatångest om de lider av det. Och hoppet om att vi kommer att lyckas skapa en hållbar framtid får en boost.

 

Att känna oro inför dagens miljösituation

En känsla av klimatoro/klimatångest är en sund reaktion på den situation vi står inför gällande klimatet. Oron indikerar och gör oss uppmärksamma på att någonting är fel (t. ex. klimatet är ur balans), och att en förändring behöver ske för att rätta till problemet (t. ex. reducera mina koldioxidutsläpp). Den här oron och ångesten är i grunden en sund och funktionell psykologisk reaktion som kommer då man upplever att någonting är fel, historiskt har det varit viktigt för att säkra vår överlevnad ur ett evolutionärt perspektiv.

 

Men när oron är långvarig, dränerar oss på energi och begränsar vår vardag så bör man försöka lösa det. När vi fastnar i oro på det här sättet är det lätt hänt att till slut ser man bara alla problem och tänker bara på allt som är fel, när vi egentligen, för att säkra våran överlevnad borde fokusera på lösningarna och vägen framåt. För när vi fastnar i långvarig oro och rädslor så försämras din möjlighet att faktiskt förändra, och att skapa det klimatsmarta liv du önskar plus att det inte känns bra inombords att bära på den här oron som dränerar dig. Det är den här oron och klimatångesten* som vi pratar om och jobbar med att förändra i BeChange. Genom att bryta dessa negativa cirklar av oro, blir resultatet en effektiv omställningsprocess för våra deltagare och en människa med större livskvalitet i ett hållbarare samhälle.

 

Klimatångest

När vi refererar till ”klimatångest” menar vi när de olustkänslor som finns kopplade till tankarna på framtiden relaterat till klimatet blivit så starkt att de påverkar oss negativt.

 

BeChange klimatpsykologiska grund

BeChange mentala del av programmet baseras på en strukturerad metod utvecklat av Ann Murugan. Metoden bygger på forskning om varaktiga beteendeförändringar kopplat till arbete med hållbarhet, motivationsforskning samt mående och prestation.

 

Metoden betonar varje enskild individs del av lösningen för att prestera optimalt i en omställningsprocess.

 

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.