Hem

Gröna, inspirerande

och långsiktiga

livsstils-

förändringar

DETTA ÄR BECHANGE


 

BeChange är en social innovation som "knäckt koden" mellan mänsklig psykologi, beteende och hållbarhet.

Vi kombinerar inre och yttre omställning i syfte att minska privatpersoners utsläpp med bibehållen (eller högre) livskvalitet. Genom föreläsningar, coachning och kurser motiveras deltagarna till stegvisa förändringar. BeChange är garanterat fri från pekpinnar och skrämselpropaganda - vi fokuserar på åtgärder som går ihop med just ditt liv!

VI ERBJUDER:

Digital kurs för 

privatpersoner

Digital kurs för anställda 


Föreläsning

Inspirerande föredrag

METODEN


I BeChange-konceptet jobbar vi med två parametrar: den praktiska delen och den mentala delen. Den praktiska delen fokuserar på hur du kan få ner dina faktiska utsläpp, medan den mentala delen fokuserar på hur du kan toppresetera i din omställningsprocess. Frågor som vi ställer oss kan vara:

PRAKTISK COACHNING

 

Är allt kött dåligt för miljön?

Hur energieffektiviserar jag mitt hem?

Kan jag semestra och fortfarande vara klimatsmart?

MENTAL COACHNING

 

Vad kan jag göra för att lindra min klimatångest?

Hur pratar jag om hållbarhet med min omgivning?

Kan jag motivera mig själv att leva mer miljövänligt?

VARFÖR BECHANGE?


Allt fler vill leva klimatsmart, men att ändra sina vanor är inte lätt och många misslyckas i sina försök. Vissa har redan idéer om hur de kan minska sin klimatpåverkan, men tycker det är svårt att komma igång. Andra är entusiastiska, men saknar information och verktyg för att göra förändringar i sin vardag. Därför jobbar vi inom BeChange med både mental och praktisk förändring som ger resultat för deltagarna*:

Lägre klimatpåverkan

Deltagarna hittills har uppskattat att deras klimatpåverkan minskat med 47%

Mindre oro

Deltagarna uppger att de efter avslutad kurs upplever mindre oro och klimatångest

Bättre livskvalitet

78% uppger att deras livskvalitet förbättrats, 22% uppger att den är densamma (ingen har hittills uppgett någon försämring)

Mer hoppfullhet

Deltagarnas uppger att de efter avslutad kurs upplever mer hoppfullhet och framtidstro

*Baserat på resultaten från våra jämförbara kurser (170 deltagare)
För mer info, läs gärna våra slutrapporter från kurserna i Luleå, Norrbotten, Eskilstuna samt Stockholm.

OMDÖMEN

"Mest fascinerande har ändå varit hur mycket jag lärt mig om mig själv och hur mycket jag har förändrats som människa. BeChange har blivit en av de viktigaste milstolparna i mitt liv."


”Jag halverade min klimatpåverkan utan att känna att det var jobbigt, det var snarare kul. Speciellt roligt var att vi gjorde det tillsammans.”

"Denna resa med BeChange mot ett klimatsmartare liv har gett mig så mycket mervärden i min vardag. Att det skulle kosta mig livskvalité eller försvåra livet, kan jag med bestämdhet avfärda."

"BeChange har fått mig att se mer positivt på världen. Nu ser jag allt bra som händer. Det känns skönt"

Subscribe

* indicates required

VILL DU HAR MER INFO?Carbon reduction,
happiness production!

BeChange är ett utbildningskoncept som hjälper dig minska dina utsläpp med fokus på bibehållen eller högre livskvalitet. För gröna, inspirerande och långsiktiga livsstilsförändringar!

Senaste nytt


BeChange digitala lösning är klar! 
September 2020


BeChange är med i Ashokas inkubatorprogram. Läs mer

November 2019
Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept