Hem

Gröna, inspirerande

och långsiktiga

livsstils-

förändringar

BeChange - hållbarhet i alla led


BeChange är en social innovation som "knäckt koden" mellan mänsklig psykologi, beteende och hållbarhet. Vi kombinerar inre och yttre omställning i ett flerstegsprogram där vi hjälper deltagarna att skapa klimatsmarta vanor som håller över tid, samtidigt som livskvaliteten bibehålls (eller ökar).


Organisationer

Privatpersoner

VARFÖR BECHANGE?


Allt fler vill leva klimatsmart, men att ändra sina vanor är inte lätt och många misslyckas i sina försök. Vissa har redan idéer om hur de kan minska sin klimatpåverkan, men tycker det är svårt att komma igång. Andra är entusiastiska, men saknar information och verktyg för att göra förändringar i sin vardag. Därför jobbar vi inom BeChange med både mental och praktisk förändring som ger resultat för deltagarna*:

Lägre klimatpåverkan

Deltagarna hittills har uppskattat att deras klimatpåverkan minskat med 47%

Mindre oro

Deltagarna uppger att de efter avslutad kurs upplever mindre oro och klimatångest

Bättre livskvalitet

78% uppger att deras livskvalitet förbättrats, 22% uppger att den är densamma (ingen har hittills uppgett någon försämring)

Mer hoppfullhet

Deltagarnas uppger att de efter avslutad kurs upplever mer hoppfullhet och framtidstro

*Baserat på resultaten från våra jämförbara kurser (170 deltagare)
För mer info, läs gärna våra slutrapporter från kurserna i Luleå, Norrbotten, Eskilstuna samt Stockholm.

OMDÖMEN FRÅN VÅRA DELTAGARE

"Mest fascinerande har ändå varit hur mycket jag lärt mig om mig själv och hur mycket jag har förändrats som människa. BeChange har blivit en av de viktigaste milstolparna i mitt liv."


”Jag halverade min klimatpåverkan utan att känna att det var jobbigt, det var snarare kul. Speciellt roligt var att vi gjorde det tillsammans.”

"Denna resa med BeChange mot ett klimatsmartare liv har gett mig så mycket mervärden i min vardag. Att det skulle kosta mig livskvalité eller försvåra livet, kan jag med bestämdhet avfärda."

"BeChange har fått mig att se mer positivt på världen. Nu ser jag allt bra som händer. Det känns skönt"

Carbon reduction,
happiness production!

BeChange är ett utbildningskoncept som hjälper dig minska dina utsläpp med fokus på bibehållen eller högre livskvalitet. För gröna, inspirerande och långsiktiga livsstilsförändringar!

Senaste nyttVi har fått förstärkning i teamet - Emma Stålmarck tar över VD-rollen. Läs mer

Januari 2021


Resultaten från den digitala pilotkursen: 27% CO2 reduktion!

November 2020


BeChange är med i Ashokas inkubatorprogram. Läs mer

November 2019
Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept