Om oss


Till 2030 behöver de globala utsläppen halveras, även konsumtions-

baserade utsläpp


BeChange mission är att bidra till en systemförändring där människors vilja att bidra tas tillvara och där engagemanget inte går ut över vårt eget välmående. När vi är tillräckligt många som gjort denna resa och lyckats inspirera andra att göra detsamma så når vi den kritiska massa som behövs för att samhället ska följa efter. Vill du vara med? 

För att vi och framtida generationer ska kunna fortsätta leva goda liv på den här planeten

Vår berättelse

Fröet till den sociala innovationen BeChange föddes 2015. Stina Sundqvist, ekologen som jobbat länge med sin egen omställning och coachade andra att leva mer hållbart märkte att det trots gedigna kunskaper på området var svårt att få dem att hålla uppe motivationen. Hon förstod att känslolivet spelade en stor roll för vår förmåga att lyckas. Ann Murugan, som i sin ungdom lidit av klimatångest, hade utvecklat en expertis inom precis detta, hur man coachar människor att ställa om mentalt.


De båda möttes och drog igång ett projekt där de kombinerade Stinas expertis på yttre omställning med Anns expertis på inre omställning i ett flerstegsprogram. Fler kurser blev det och några år senare skapades bolaget BeChange. 

Vårt team

Ann Murugan

Grundare & mental coach


Ann upplevde i sin ungdom stark oro för klimatet och det var hennes ilska över miljösituationen som drev henne. Med tiden förändrades hennes perspektiv och hon blev istället experten kring mental omställning. Hon har en bakgrund inom innovativ naturvård, hållbarhetsforskning och mindfulness. Ann har en fil.kand i psykologi och ekologi samt en master i hållbarhet. 

Linn Lindfred

Advisor


Linn är en stigande stjärna inom cirkulär ekonomi och hållbar innovation som driver idag det egna bolaget Circularista. Hon har tidigare startat bolaget Waste2Value och varit styrelsemedlem i Cradlenet. Linn projektledde utvecklingen av BeChanges digitala plattform genom Jayway by Devoteam, och finns idag kvar som Advisor till bolaget.


Jessika Rabne Fredin

Mental coach


Jessika har en bakgrund som verksamhetsutvecklare inom produktutveckling på H&M. Trots ett stort engagemang och möjlighet att påverka bolaget i en mer miljövänlig riktning, så kände hon att hon ville lägga ännu större del av sin tid på hållbar omställning. Hon har ett starkt intresse för beteenden inom hållbarhet med studier i hållbar konsumtion och psykologi.

Oscar Gullberg

Teknisk arkitekt & Back-end lead


Oscar har en bakgrund som utvecklare och teknisk arkitekt. Han brinner för att skapa väldesignade tekniska lösningar, särskilt när de gör världen till en bättre plats.


Belinda Retourné

Praktisk coach


Belinda har jobbat med miljöfrågor i drygt 10 år. Med ett perspektiv från näringslivet, politiken och civilsamhället har hon ett tvärvetenskapligt angreppssätt på klimatfrågan. Belinda har gedigen erfarenhet av utbildning, folkbildning och föreläser kontinuerligt om miljö- och framtidsfrågor. Hon är även kommunikations- och pressansvarig på BeChange.

Fredrik Söderqvist

Teknisk arkitekt & Front-end lead


Fredrik är senior webbutvecklare och konceptutvecklare med bakgrund inom UX och Service Design. Fredrik har genom Jayway by Devoteam varit med och utvecklat den digitala plattformen från start.