Organisationer

VÅRA ERBJUDANDEN

Digital kurs för företag


Ett starkt varumärke kräver att hållbarhetsarbetet fullföljs och realiseras i alla led - BeChange tar er dit genom medarbetarna!


I vårt unika, digitala flerstegsprogram kombinerar vi praktiska och mentala verktyg som hjälper medarbetare att växa sitt självledarskap och minska sitt klimatavtryck. Kursen inkluderar coachning och att man genomför omställningen tillsammans med sina kollegor. Genom gruppövningar och tydliga mål levererar vi mätbara resultat som ni kan använda i ert egna hållbarhetsarbete. Vi gör även en uppföljning ett år efter för att säkerställa långsiktig förändring.


Denna utbildning lämpar sig utmärkt för att stödja företagets hållbarhetsstrategi, skapa ökat välmående hos de anställda samt för teambuilding.


Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar dig.   

Föreläsning

20 min - 3 tim 


Ett kortare format till exempelvis kick-offen eller för att stärka ert CSR-arbete! Vi kommer gemensamt fram till vilka delar av BeChange-programmet som är mest relevanta för er organisation och paketerar det till ett inpirerande föredrag.


Kontaka oss så hittar vi en lösning som passar dig