Tjänster

VÅRA ERBJUDANDEN

Digital kurs för företag


För organisationer som vill ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna! Vi hjälper organisationer att få hållbarhet att genomsyra hela företaget, från insidan och ut. Kursen inkluderar coachning och att man genomför omställningen tillsammans sina kollegor. Denna utbildning lämpar sig utmärkt för att uppnå företagets hållbarhetsstrategi, skapa ökat välmående hos de anstälda samt teambuilding.  

Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar dig. 

Föreläsning

20 min - 3 tim 


Ett kortare format till exempelvis kick-offen eller för att stärka ert CSR-arbete! Vi kommer gemensamt fram till vilka delar av BeChange-programmet som är mest relevanta för er organisation och paketerar det till ett inpirerande föredrag.

Pris

Kontaka oss så hittar vi en lösning som passar dig

Carbon reduction,
happiness production!

BeChange är ett utbildningskoncept som hjälper dig minska dina utsläpp med fokus på bibehållen eller högre livskvalitet. För gröna, inspirerande och långsiktiga livsstilsförändringar!

Senaste nytt


BeChange digitala lösning är klar! 
September 2020


BeChange är med i Ashokas inkubatorprogram. Läs mer

November 2019
Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept