BeChange - TIllsammans

Mot en hållbar livsstil - tillsammansStärkt förmåga att ställa om, engagera sig och medskapa i klimatomställningen behövs för att vi ska må gott idag och i framtiden

Mot halverade utsläpp och ökad välmående


Tillsammans med projektpartners vidareutvecklas BeChange beprövade koncept för att stärka människor att bli klimatambassadörer och sätta fart på klimatomställningen. Projektet genomförs under 2022.


För individens skull och för kommunen och samhällets skull.


Tre av fyra svenskar är oroliga för klimatet och miljön. Samtidigt är det bara var femte svensk som tycker att de agerar så hållbart som de skulle vilja. Bristen på stöd för livsstilsförändringar gör att många känner sig överväldigade och ger upp. Nästan hälften av svenskarna uppger att de har upplevt klimatångest. (Svensk miljömärkning, 2021I gapet mellan hur människor skulle vilja leva och hur de faktiskt lever finns ett engagemang som med stöd och coachning kan omsättas i handling, minskade utsläpp och ökat välbefinnande för den enskilda individen.

Projektpiloten "BeChange Umeå" körs i Umeå Kommun med start i april

Med finansiering från: