BeChange - TIllsammans

Mot en hållbar livsstil - tillsammansStärkt förmåga att ställa om, engagera sig och medskapa i klimatomställningen behövs för att vi ska må gott idag och i framtiden

Mot halverade utsläpp och ökad välmående


Tillsammans med projektpartners vidareutvecklas BeChange beprövade koncept för att stärka människor att bli klimatambassadörer och sätta fart på klimatomställningen. Projektet har genomförts under 2022.


För individens skull och för kommunen och samhällets skull.


Tre av fyra svenskar är oroliga för klimatet och miljön. Samtidigt är det bara var femte svensk som tycker att de agerar så hållbart som de skulle vilja. Bristen på stöd för livsstilsförändringar gör att många känner sig överväldigade och ger upp. Nästan hälften av svenskarna uppger att de har upplevt klimatångest. (Svensk miljömärkning, 2021I gapet mellan hur människor skulle vilja leva och hur de faktiskt lever finns ett engagemang som med stöd och coachning kan omsättas i handling, minskade utsläpp och ökat välbefinnande för den enskilda individen.

Projektpiloter 


För att möjliggöra en uppskalning av BeChange koncept har utbildningsformatet stegvis 
blivit mer komprimerat för att minska barriären för
deltagande och genomförande. 


Under projektets gång anpassades och genomfördes parallella sexveckorskurser digitalt samt i hybridformat.


Invånare och arbetsplats

I Umeå var kursen öppen för invånare / allmänhet och i  Luleå och Huddinge genomfördes piloterna för kommunen som arbetsplats (kommunen och kommunala bolag).


Upplägget och anmälan hanterades genom anpassade landningssidor - se  exempel för "BeChange Umeå". 


Det här borde alla kommuner erbjuda. Skapar möjlighet för dialog och engagemang när man får träffa människor som jobbar med olika delar i kommunen.”

Deltagare, kommunanställd

Resultat, spridning och fortsatt användning


Som en del av spridningsarbetet har kunskap, resultat och lärdomar under hösten 2022 paketerats till en guidebok - En guide för inre och yttre klimatledarskap. Denna har även delats med nätverket Klimatkommunerna.

Med finansiering från: