Organisationer

Nå ut till och engagera kommuninvånare


Vi kan komplettera samt skala upp dialog och aktiviteter för att engagera invånarna och bidra till minskad klimatpåverkan. Resultaten från våra tidigare engagemang har gett stor utdelning för invånare såväl som kommuner.

Engagera medarbetare


Skynda på er omställning och stärk ert varumärke genom team-building och ökat självledarskap hos redan engagerade medarbetare.


I vårt unika, digitala flerstegsprogram kombinerar vi praktiska och mentala verktyg som hjälper medarbetare att stärka upp sin roll som klimatambassadör. Genom gruppövningar och tydliga mål levererar vi mätbara resultat kring koldioxidreducering, mående och effekter kring engagemang som ni kan använda i ert egna hållbarhetsarbete. Vi gör även en uppföljning ett år efter för att säkerställa långsiktig förändring.


Vi erbjuder också kortare engagemangsföreläsningar och nulägesanalyser för att förstå var era medarbetare befinner sig. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar dig 

Föreläsning

20 min - 3 tim 


Ett kortare format som passar till exempelvis kick-offen, hållbarhetseventet eller som del av ert löpande arbete med att stärka en hållbarhetskultur. Vi kommer gemensamt fram till vilka delar av BeChange-programmet som är mest relevanta för er organisation och paketerar det till ett inspirerande föredrag.


Exempel på teman:

  • 5 nycklar till ett livslångt hållbart liv
  • Hur du undviker de klassiska misstagen i omställningsarbetet
  • Klimatambassadör – stegen som tar dig dit
  • 5 förändringsresor för 5 olika personas
  • Hållbara livsstilar och 2030 målen
  • Climate change, emotions and everyday life


Kontaka oss så hittar vi en lösning som passar dig