MetodikInre och yttre omställning


I BeChange-konceptet jobbar vi med två parametrar: den praktiska (yttre) delen och den mentala (inre) delen. Den praktiska delen fokuserar på hur du kan minska dina faktiska utsläpp hand i hand med ditt livspussel och vad som är viktigt för dig. Den mentala delen fokuserar på hur du kan toppresetera i din omställningsprocess. Samma verktyg är effektiva för att du ska kunna vara en effektiv klimatambassadör och engagera fler omkring dig. Frågor som vi ställer oss kan vara:


Praktisk coachning 

 

Är allt kött dåligt för miljön?

Hur energieffektiviserar jag mitt hem?

Kan jag semestra och fortfarande vara klimatsmart?

Mental coachning

 

Kan jag motivera mig själv att leva mer miljövänligt?

Vad kan jag göra för att lindra min klimatångest?

Hur pratar jag om hållbarhet med min omgivning?

Vad menar vi med inre och yttre omställning?


Många av oss är redan vana att tänka praktiskt kring hållbarhet. Vi förstår på ett ungefär vilka val i vår yttre verklighet som genererar höga utsläpp - att tåg är mer klimatsmart än flyg och ett grönskålpastan ger lägre utsläpp än nötköttet. Vårt bidrag till den yttre omställningen är att hjälpa deltagarna få en djupare och samtidigt lättillgänglig kunskap kring klimatpåverkan från olika beteenden där deltagarna får med sig riktlinjer kring hur de kan tänka i olika situationer. Genom att "väga in" deltagarna i början av kursen kan vi också hjälpa deltagarna att specificera ett antal områden där utsläppen är som högst och fokusera där det gör störst skillnad. 


De flesta är kanske däremot inte lika vana vid att koppla sina hållbara målsättningar till den inre verkligheten. Därför har vi inom BeChange lånat principer från områden såsom elitidrotten där man länge jobbat med mentala verktyg för att topprestera i sin sport - I BeChange använder vi liknande verktyg för att hjälpa deltagarna topprestera in den inre omställningen! Under kursens gång får deltagarna en rad verktyg att ta till för sådant som att hitta motivation, förbättra sin kommunikation och fokusera på den positiva förändring som de vill se. På så vis möjliggör vi en hållbar omställning som går i samklang med just deras personliga förutsättningar.


Många känner idag en klimatoro/klimatångest* kring den situation vi befinner oss i.  Hur man kan förhålla till dessa känslor och ta vara på min eget mentala mående är något vi jobbar lite extra med. En känsla av klimatoro är en sund reaktion på den situation vi står inför gällande klimatet. Oron indikerar och gör oss uppmärksamma på att någonting är fel (t.ex. klimatet är ur balans), och att en förändring behöver ske för att rätta till problemet (t. ex. reducera koldioxidutsläppen). Historiskt har denna typ av känslor varit viktiga för att säkra vår överlevnad ur ett evolutionärt perspektiv.


När oron är långvarig, dränerar oss på energi och begränsar vår vardag så bör man försöka göra någonting åt det. När vi fastnar i långvarig ångest och rädsla så påverkar det inte bara vår mentala hälsa negativt utan det  försämrar också vår kreativa förmåga och innovationskraft. Det gör det svårare för oss att skapa en positiv förändring i våra egna liv och i andras. Det är den här oron och klimatångesten som vi pratar om och jobbar med att förändra i BeChange. Genom att fokusera på små steg i rätt riktning mot uppställda mål, skapas en effektiv omställningsprocess som ofta får följdeffekter utöver det individuella.

*Ska ej förväxlas med ångest i klinisk bemärkelse. Inom BeChange refererar vi till ”klimatångest” som olustkänslor kopplade till tankar om klimatet som innebär att de påverkar oss negativt.